RIGA ENERGY DAYS 2011
View comments (0)


06.10.2011


RĪGAS  ENERĢĒTIKAS  DIENAS 2011

RIGA ENERGY DAYS 2011

5.10.2011 – 28.10.2011

 

Pasākuma nosaukums

Title of event

Vieta

Place

Laiks

Time

Atbildīgais par izpildi

Competent institution

Piezīmes

Notes

RĪGAS ENERĢĒTIKAS DIENU 2011  atklāšana

 

The opening of Riga Energy Days 2011

Rīgas domes sēžu zāle

 

Riga City Council Meeting Hall

5.10.2011

plkst.14.00

 Rīgas dome,

REA

 

Riga City Council, REA

Aicināti masu mediju pārstāvji

 

Invited representatives from the media

 

 Kanādas  foto izstāde „Enerģētika: inovācijas un ilgtspēja”

 

Photo Sensitive ( Canada) : “Energy: Innovation and Sustainability”

Rīgas domes ēkas foajē

 

Riga City Council looby

5.10.2011.-17.10.2011

Atklāšana

5.10.2011

plkst.16.30

 

Kanādas vēstniecība, REA

Embassy of Canada,   Riga City Council, REA

 

Starptautisks seminārs „Kanāda -  videi draudzīgas un energoefektīvas tehnoloģijas”

 

International Seminar  “Environmentally Friendly and Energy Efficient Canadian Solutions"

 

Rīgas domes sēžu zāle

 

Riga City Council Meeting Hall

5.10.2011

plkst.14.00-16.30

Kanādas vēstniecība, REA

Embassy of  Canada, Riga City Council, REA

Pasākums bez maksas.

Pieteikties  iepriekš pa telefonu

67012444;26435501

e-pasts: rea@riga.lv

Free of charge

Ekspertu seminārs par energoefektivitātes paaugstināšanas jautājumiem kultūrvēsturiskā mantojuma ķieģeļu ēkās (ar ķieģeļu fasādi): problemātika un iespējas

Expert seminar on energy efficiency issues of cultural heritage brick buildings (with brick facade): Issues and Options

 

Spīķeru kvartāls, Maskavas ielā 12/1

 

Spīķeri District,

Maskavas Street 12/1

13.10.2011

plkst. 9.00-16.00

Rīgas domes

Pilsētas attīstības departaments,

Sadarbības partneri

Riga City Council
City Development Department
,

Partners

 

Pasākums bez maksas.

Pieteikties  iepriekš

www.co2olbricks.eu

Free of charge

Starptautiskā izstāde „VIDE UN ENERĢIJA 2011”

 

International exhibition “Environment and Energy 2011”

Ķīpsalas izstāžu komplekss

 

Exhibition centre Kipsala

20.10-23.10.2011.

BT-1, Vides aizsardzības un reģionālās attīs-tības ministrija (VARAM),

 REA

 

BT-1, Ministry of Environment, REA

Maksas pasākums

 

Event for a fee

Seminārs “Latvenergo kompetences – vērtība klientam”

 

Seminar “Latvenergo competence - the value to the customer"

 

Ķīpsalas izstāžu komplekss

 

 

 

Exhibition centre Kipsala

20.10.2011

plkst 14.00-17.00

AS “Latvenergo”

Energoefektivitātes  centrs

 

Energy efficiency Center JSC”Latvenergo”

Pasākums

atvērts – bez papildus maksas

izstādes apmeklētājiem

Open event – free of charge to exhibition visitors

Semināri un diskusijas “Klimata pārmaiņu tehnoloģiju ieviešanas iespējas  Latvijā”

 

Seminars and discussions “Possibilities to implement climate change technologies in Latvia”

 

 

 

 

Ķīpsalas izstāžu kompleksa

Vides aizsardzības un reģionālās attīs-tības ministrijas stendā

Exhibition centre Kipsala,

Stand of  Ministry of Environment

20.10-23.10.2011

Vides aizsardzības un reģionālās attīs-tības ministrija

 

 

 

Ministry of Environment

Pasākums

atvērts – bez papildus maksas

izstādes apmeklētājiem

Open event – free of charge to the exhibition visitors

Seminārs „Inovatīvi risinājumi energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamās enerģijas izmantošanai”

Seminar “ Innovative solutions for energy efficiency and renewable energy use”

 

Ķīpsalas izstāžu komplekss

 

 

 

 

Exhibition centre Kipsala

21.10.2011

plkst. 10.30-15.40

 

REA,

Sadarbības partneri

 

 

 

REA,

Partners

Pasākums bez papildus maksas.

Pieteikties  iepriekš pa telefonu

67012444;26435501

e-pasts: rea@riga.lv

Open event – free of charge to exhibition visitors.

Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra telpu atklāšana

The opening of the REA Energy Efficiency Information Centre premises

Brīvības ielā 49/53

2. stāvā

27.10.2011

plkst. 14.00

Rīgas dome,

REA

Riga City Council, REA

Aicināti masu mediju pārstāvji

 

Lietpratēju diskusiju kluba seminārs par daudzdzīvokļu māju renovācijas gaitu 2011. gadā Rīgā

 

Proficients discussion club seminar on progress of multi-apartment buildings renovation process in Riga, 2011

Rīgas domes sēžu zāle

 

 

Riga City Council Meeting Hall

 

 

28.10.2011

plkst.

10.00-16.00  

REA

Energoefektivitātes informācijas centrs

 

Energy Efficiency Information Centre REA

Pasākums bez maksas.

Pieteikties iepriekš pa telefonu

67012444;26435501

e-pasts: rea@riga.lv

 

Pasākumu dienaskārtību  sk. interneta vietnē: www.rea.riga.lv, informācija: rea@riga.lv.

                                                  

 

 
 
      Back

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
name:
Enter security code:

Visual CAPTCHA